09.06.2019

Најпрепознатиливиот белег на Тетово, но и една од најубавите градби во Македонија претставува- Шарената џамија. Лоцирана е во стариот дел од Тетово, на десната страна на реката Пена. Според некои истражувачи датира од 1495 година, а според други подигната е во 1564 година. Натисот над влезната врата открива дека нејзината сегашна форма потекнува од првата половина на 19 век, кога била обликувана врз темелите на друг постар објект. Позната е и како Пашина џамија, по Абдурахман паша кој бил турски феудален господар во Тетовскиот пашалак и кој вложил средства за надградбата и за проширување на истата.

Лешочки манастир претставува православен манастирски комплекс, кој претставува најголем духовен центар во Тетовски. Манастирот е сместен во природен амбиент во близина на селото Лешок на надморска височина од 610 метри. Во комплексот се наоѓаат црквите Св. Атанасиј и Св. Богородица, како и гробот и спомен собата на Кирил Пејчиновиќ кој е еден од најпознатите македонски преродбеници од 19 век. Во манастирските конаци им а параклис посветен на светите Кирил и Методиј, додека надвор од манастирскиот комплекс има стара црква посветена на Атанасиј Александриски. Манастирот за прв пат е основан во 1321 година од страна на епископотполошки Антониј. 

Опис на патувањето:

  • Тргнување во 08:00 ч. од паркингот кај Хотел Вип (спроти скопски саем). Собирање на група 07:45.
  • Групата оди во посета на  Шарена џамија -Тетово. Слободно време за прошетка и разглед на џамијата. По посетата на Шарената џамија групата се упатува кон посета на Лешочкиот манастир. Слободно време за прошетка и разглед на манастирот. По посетата на манастирот групата се упатува кон село Беловиште. Пауза за кафе и ручек (факултативно)
  • Предвидено време за тргнување за Скопје во 16:00 часот.


Понудата вклучува:
  • Превоз на наведената релација
  • Посета на Шарената џамија
  • Посета на Лешочки манастир
  • Организација и водство на патувањето
 
Цена: 300 денари