18.02.2023

Зрзески манастир е манастир во средишниот дел на Македонија, на јужните падини на планината Даутица, во близина на селото Зрзе. До него се пристигнува по асфалтен пат којшто поминува низ прилепските села Ропотово, Пешталево Костинци и Зрзе Манастирот е прогласен за споменик на културата. Тој е епископско седиште на хераклејскиот епископ Климент. Манастирот најверојатно бил изграден некаде во XIV век од монахот Герман за време на владеењето на српскиот цар Стефан Душан, што е поткрепено со натписот сместен на надворешниот ѕид од јужниот влез на главната манастирска црква. Првобитната манастирска целина зафаќала површина од околу 7.000 м2


Опис на патувањето:
  • Тргнување во 07:30 (собирање на група во 07:15 од паркинг наспорти скопски саем кај хотел вип)
  • Посета на манастирот Св.Преображение. Слободно време за индивидуални активности. По посетата групата се упатува кон Св.Архангел Михаил Варош
  • Слободно време за индивидуални активности.
  • Тргнување за Скопје во 17:00 часот 

Програмата вклучува:
Превоз на дадената релација
Организација и водство на патувањето

Цена: 800 денари